HyperLink right-logo
سیستم یک پارچه مالی بازرگانی
سیستم یکپارچه مالی بازرگانی 95

سیستم یکپارجه مالی بازرگانی در حقیقت از ارتباط مابین دو نرم افزار سیستم حسابداری برلیان 95 و برلیان ویژه حسابداران 95 به وجود می آید . در این سیستم کاربران در سیستم غیر حرفه ای سیستم حسابداری برلیان 95 اطلاعات را وارد کرده و از مزایا و تسهیلات حسابداری غیر حرفه ای استفاده می کنند . سپس با تعیین ارتباط دو نرم افزار غیر حرفه ای و حرفه ای کلیه اطلاعات وارد شده در برلیان 95 به صورت اسناد رسمی در برلیان ویژه حسابداران تولید می گردد تا قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی و مبادی قانونی دیگر باشد.ticامکان ورود اطلاعات در نرم افزار غیر حرفه ای و قدرتمند سیستم حسابداری برلیان 95 ( عدم نیاز به کاربران حرفه ای جهت ورود اطلاعات )

ticصدور اتوماتیک اسناد رسمی در نرم افزار برلیان ویژه حسابداران 95

ticکنترل موازی اطلاعات در دو سیستم حسابداری برلیان 95 و برلیان ویژه حسابداران 2

ticامکان قطع ارتباط دو نرم افزار در صورت نیاز و سهولت در برقراری مجدد ارتباط


سیستم یکپارچه مالی بازرگانی
این سیستم به دو روش زیر قابل استفاده می باشد :

1- روش آفلاین

در این روش در زمان مورد نیاز بعد از کنترل کلیه اطلاعات وارد شده دستور ایجاد اسناد داده شده و دفاتر قانونی آماده ارائه خواهند بود.
سیستم یکپارچه مالی بازرگانی 95

2- روش آنلاین

در این روش دو نرم افزار ارتباط انلاین با همدیگر پیدا کرده و هنگامی که کاربران اطلاعات را وارد می کنند بلافاصله اسناد رسمی مربوطه در نرم افزار برلیان ویژه حسابداران تولید می گردد.

طبق تجربه معمولا تسهیلات و سهولت کار در سیستم های آفلاین بسیار بیشتر از سیستم های آنلاین می باشد . مگر اینکه بنگاه تجاری بخواهد به عنوان مثال اسناد بازرگانی خود ( فاکتور ها و گردش انباری ) را در سیستم حسابداری برلیان 95 وارد کرده و برخی از اسناد را در سیستم برلیان ویژه حسابداران 95 وارد نماید . در این صورت چاره ای جز استفاده از روش آنلاین وجود ندارد .
   
Copyright ©2000 Narmafzari Berelian Mehr Co. Ltd. (Brilliant Mehr Software) All rights reserved